การตรวจสอบความถูกต้องของสินค้า

เพื่อตรวจสอบความถูกต้องในการยืนยันของแท้สำหรับ SSD และ DRAM ของคุณ โปรดกรอกหมายเลขผลิตภัณฑ์ของคุณ

ตำแหน่งของหมายเลขผลิตภัณฑ์

1.DRAM

2.SSD