กฎหมาย

ก่อนที่คุณจะเข้าถึงเว็บไซต์ของ Apacer โปรดอ่านคำชี้แจงทางกฎหมายต่อไปนี้อย่างละเอียด

ลิขสิทธิ์

ข้อมูล เอกสาร ซอฟต์แวร์และผลิตภัณฑ์ทั้งหมด (เรียกรวมกันว่า "วัสดุ") ที่เปิดเผยในเว็บไซต์ Apacer มีให้โดย Apacer หรือผู้สร้างต้นฉบับรายอื่นๆ Apacer อนุญาตให้ใช้งานข้อมูล ดาวน์โหลด คัดลอกและเผยแผร่เนื้อหาและกราฟิกที่เกี่ยวข้องได้ที่เว็บไซต์ตามเงื่อนไขการติดต่อกับ Apacer หากไม่มีสัญญาหรือการติดต่อปัจจุบันโดยตรงกับ Apacer การใช้วัสดุและกราฟิกที่เกี่ยวข้องนี้จะเป็นเพียงเพื่อการใช้งานส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ของคุณ และไม่สามารถทำซ้ำ จัดแสดง ส่งหรือใช้เพื่อจุดประสงค์ทางการค้าอื่นๆได้ เว้นแต่คุณจะได้รันบอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Apacer


เครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้าการจดทะเบียนในปัจจุบันของ Apacer ได้แก่ APACER, AM1, STENO ดีไซน์และอื่นๆในกระบวนการจัดเก็บ ผลิตภัณฑ์หรือชื่อการบริการ โลโก้และดีไซน์บนเว็บไซต์ของ Apacer เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Apacer ในกรณีที่ไม่มีชื่อหรือโลโก้หรือการออกแบบหรือผลิตภัณฑ์การบริการใดๆ ถือเป็นเครื่องหมายทางการค้าหรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายการบริการดังกล่าวโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Apacer


ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์ใดที่คุณดาวน์โหลดจากเว็ปไซต์จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิการใช้งานในข้อตกลงการอนุญาตซอฟต์แวร์ที่มาพร้อมกับซอฟต์แวร์หรือมีให้ในซอฟต์แวร์ คุณสามารถดาวน์โหลดหรือติดตั้งซอฟต์แวร์หลังจากที่คุณได้อ่านและยอมรับข้อกำหนดในข้อตกลงการอนุญาตการใช้ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง ซอฟต์แวร์บางตัวอาจแตกต่างจากรุ่นขายปลีก (ถ้ามี) และอาจไม่รวมถึงคู่มือผู้ใช้หรือโปรแกรมการทำงานบางอย่าง การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามผ่านทางเว็บไซต์นี้มีให้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เยี่ยมชมเท่านั้น หากลิงก์ไปยังไซต์อื่น คุณจะออกจากไซต์นี้ Apacer ไม่ได้ตรวจสอบหรือตรวจสอบเว็บไซต์ของบุคคลที่สามเหล่านี้และจะทำการรับรองหรือแถลงการณ์เกี่ยวกับพวกเขา หากคุณตัดสินใจที่จะเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม คุณจะต้องรับผิดชอบด้วยตนเองโดยสิ้นเชิง


กฎหมายที่บังคับใช้

ข้อกำหนดข้างต้นจะอยู่ภายใต้กฎหมายท้องถิ่นที่บังคับใช้ โดยไม่รวมถึงการเลือกใช้บทบัญญัติขอบกฎหมาย

Updated by Apacer on August 31, 2010.